Hvordan skape en suksessfull digital strategi?

Digital markedsføring og tilstedeværelse er noe vi legger merke til daglig. Men hvordan klarer disse selskapene og bloggene å holde seg aktuelle? Utviklingen av den digitale strategien er uvurderlig, og oppskriften for denne strategien finner du her.

pexels.com

I henhold til kurset digital markedsføring har vi mottatt en eksamensoppgave som omhandler temaet digital strategi. En strategi er en viktig konkurransefordel, og kan implementeres i forskjellige aspekter. Det kan implementeres hos store globale selskap, enkeltmannsforetak eller en personlig blogg.

En suksessfull strategi kan fungere som en livslinje, eller lettere sagt en pekepinn på fremgangen mot ditt satte mål. En digital strategi kan variere i omfang og innhold, og en vellykket strategi hos et annet selskap vil kanskje ikke fungere vellykket hos ditt eget.

Målsetting:

Det viktigste aspektet i en vellykket strategi er mål. Hva ønsker vi å oppnå? Er vi interesserte i engasjement, forståelse, salg eller anerkjennelse? Målsettingen i en strategi er den informasjonen vi må sitte på tidlig i prosessen for å kunne sette opp en god strategi. Når du har staket deg ut en retning og satt målet, er det viktig å gjennomføre. Målet eller målene du setter deg bør være konkrete, relevante og målbare. Det skal være mulig å se fremgangen deres hele veien frem til målet er nådd

Gjennomføring:

Det andre punktet man må tenke på, er hvordan man skal komme seg til målet. Det vil si hvilke eventuelle endringer eller forbedringer man er nødt til å sette i gang for å nå det satte målet. Noen endringer i henhold til strategien du har valgt kan være vanskelige å gjennomføre uten en plan. Drastiske endringer, som endring av nettside eller synlighet på nett (SEO) kan ta mye tid og resursser.

En prosjektplan med informasjon om alle endringer eller forbedringer som skal gjennomføres i hvilken rekkefølge vil være en stor fordel gjennom denne prosessen. Ved å sette opp en slik produktplan kan man følge med på fremgang, det vil være lettere å analysere resultater etter satte gjennomføringer, og alle involvert i endringen vil ha informasjonen de trenger for å gjennomføre prosjektet.

Analyse:

Strategi er en generell beskrivelse på dannelse av informasjon, samt analysere hva man gjør feil, for så å forbedre feilene. Om man ønsker å opprette en god strategi, enten den er digital eller ikke, er det viktig å samle informasjon og analyser på viktige aspekter av din bedrift.

I henhold til en nettside, hvor strategimålet er å øke lesertallet kan trafikk, konverteringer og andre digitale medier være viktige å analysere. Dette er punkter du kan forbedre eller endre for å nå ditt satte mål. Det finnes flere metoder for å analysere forskjellige punkter av din digitale synlighet og presentasjon på nett. Google Analytics er et gratis verktøy som kan gi deg innsikt i tall, prosenter, konverteringer og klikk, slik at du, ut fra en presis analyse kan stake frem den best mulige veien for å nå strategiens mål.

pexels.com

Sluttanalyse:

Gjennomføringen av den strategien dere ha satt opp fører til en siste og avsluttende analyse. Her vil man se resultatene av arbeidet dere ha lagt inn i strategien, samt om dere har nådd deres mål. Avslutningsvis kan du analysere selve strategien dere implementerte og effektene dette gav, slik at dere ved et senere tidspunkt kan se tilbake på strategien og hente frem viktige data ved en senere anledning.

Kilder:

Learn Analytics With Free Online Courses, Google Analytics Academy, 2019. Leserdato: 31.05.19

Chaffey. D, Ellis-Chadwick. F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2016. Leserdato: 30.05.19

Sosiale medier: Fordel eller ulempe?

Sosiale medier har hatt en stor påvirkning på hvordan vi lever. Vi benytter oss av denne utviklingen hver eneste dag. Men kan vi bruke disse kanalene som en fordel, eller vil det være en ulempe?

Pexels.com

Sosiale medier har påvirket samfunnet i stor grad de siste årene. Den digitale utviklingen har skapt en helt ny plattform for mennesker å dele sine meninger, liv og synspunkt. Vi kan se resultatet av dette ved den store utviklingen av tilgjengelighet og den generelle delingen gjennom sosiale medier. 

I en undersøkelse gjort av MGI har bruk av sosiale medier økt kraftig kun i løpet av de få siste årene. Tilgjengeligheten den digitale utviklingen har gitt oss har gjort det mulig å være oppdatert hele døgnet. Informasjonsflyten har blitt smidigere, kommunikasjonskanalene har blitt større, og man er i bunn og grunn tilstede og tilgjengelig når man ønsker. 

Fordelene med sosiale medier

1. TILGJENGELIGHET

Gjennom sosiale medier har du muligheten til å være tilgjengelig hvert eneste øyeblikk om det er ønskelig. Det vil si at man kan jobbe i alle mulige deler deler av verden, ha møter med privatpersoner fra forskjellige land, samt ha samarbeidsavtaler med andre internasjonale selskaper som ikke holder til i Norge. Du vil også ha mulighet til å kommunisere med venner, dele minnerike øyeblikk og være i kontakt med potensielle følgere.

2. TILGANG

Ved bruk av sosiale medier vil du ha tilgang til et hav av informasjon. Internett er den største kilden til informasjon vi har, og som privatperson har du tilgang til det meste. Alt fra annonser og tilbud, til fagnyttig informasjon. Vi kan også se en økning i digitale nyhetsplattformer. Et par eksempler på dette er nettaviser, apper, podcaster og nett-TV.

3. KOMMUNIKASJON:

Gjennom sosiale medier har man mulighet til å være i kontakt med absolutt hvem man ønsker. De åpne kommunikasjonskanalene har gjort det mulig å være i kontakt med mennesker over hele verden, noe som har ført til en større globalisering. Dette gjelder både i arbeidslivet og privat.

4. MENINGER:

De sosiale kanalene har gjort det lettere for mennesker å uttrykke meninger. Dette har skapt en grobunn for gode diskusjoner, samt debatter innen de forskjellige meningene.

Selv om det er mange gode fordeler med bruk av sosiale medier er det viktig å belyse ulempene med disse kanalene.

Ulempene med sosiale medier

1. PLATTFORM FOR ÅPEN KOMMUNIKASJON:

Som nevnt over har sosiale medier gjort det enklere å komme i kontakt med hverandre. Dette har skapt en negativ plattform for mobbing, sjikane og uthenging av enkeltpersoner i et åpent samfunn. Vi opplever en økning i mobbing over nett, spredning av bilder samt rykter. Hos de yngre generasjonene er dette svært utbredt. Lovene og reglene knyttet til dette punktet er dessverre alt for åpne og vanskelig å håndholde med tanke på annonymitet og mengde.

2. PRESS:

Press er en stor ulempe med sosiale medier. Grunnet den store delingen i sosiale medier blir man fort påvirket av andres livsstil. På nett er det vanskelig å skille mellom hva som er virkelig og hva som er arrangert for kameraet. Presset som oppstår ved å ønske et lignende liv blir bare større og større.

Et annet press som oppstår er kroppspress. Redigering eller vinkling av bilder som inneholder kropp skaper ofte et unormalt syn på kroppsperspektivet. Man kan bli påvirket av dette i alle de sosiale kanalene. Slike bilder blir brukt i mange sammenhenger, hvor man som forbruker eller privatperson har lett for å føle på dette presset.

3. AVHENGIGHET:

I henhold til en undersøkelse av Forskning.no bruker 66% av befolkningen mellom alderen 16 til 79 år sosiale medier hver dag, og statistikken fortsetter å øke. Avhengighet av smarttelefoner og tilgang til sosiale medier har økt kraftig i likhet med den digitale utviklingen. Unge i dag bruker mer tid på sosiale medier enn noe annet, noe som var utenkelig for 10 år siden. Avhengigheten av å være tilgjengelig har ført til store ulemper, hvor man ser en økning i psykiske lidelser knyttet til bruk av sosiale medier.

4. KONTROLL:

Når du velger å dele noe på internett har du ikke lengre kontroll over hva som skjer med innholdet. Bilder kan redigeres og benyttes for noe du ikke har godkjent. En video kan kopieres og endres til noe du ikke kjenner igjen . Når mediet først er lagt ut har du ingen myndighet til å trekke det tilbake. Deling av komprimerende bilder er et godt eksempel på dette, og har økt betydelig. I noen tilfeller vil man være uvitende om at bildet er delt generelt.

1990 – 2020

De siste tyve årene har endret seg drastisk i henhold til utviklingen vi har opplevd. Vi har opplevd både små og store endringer. En av de største endringene vi har opplevd er utviklingen av smarttelefonen. Smarttelefonen var et av de største gjennombruddene innen telefoni, noe som gjorde det mulig å være på nett uten å bruke en data. Man var derfor tilgjengelig så lenge man hadde med seg telefonen sin. Tidligere benyttet man kun telefon til å ringe eller sende sms til hverandre, noe man nå ser en reduksjon i.

Utviklingen av strømmetjenester har også påvirket måten vi ser på skapt innhold. Tidligere var den eneste muligheten for å se innhold ved å benytte seg av et fjernsyn eller en tv. Dette er ikke lengre nødvendig. Bruk av strømmetjenester har hatt en betraktelig økning i løpet av det siste tiåret.

Strømmetjenester som Netflix, HBO og Viaplay har gjort det mulig å se ditt ønskede tv-show når du vil og hvor du vil. En stor andel av de yngre generasjonene velger å benytte seg av strømmetjenester istedenfor tv. Produkter som AppleTV og Chromecaster har videre gjort det mulig å streame fra telefonen til din ønskede skjerm.

Denne utviklingen har ført til en reduksjon av seere som benytter seg av produkter som Altibox eller RiksTV. Grunnet denne reduksjonen har utviklingen av smart-tv vært nødvendig for produsentene, som nå har et helt nytt marked å konkurrere mot.

Vi kan videre se endringer i nyhets-distribusjonen. Tidligere ble man informert om nyheter gjennom fysiske aviser eller gjennom radiokanaler. Utviklingen av informasjonskanalene har gjort det oppnåelig å dele disse nyhetene over nett. Tilgjengeligheten gjør det mulig for oss å være oppdatert på nyhetsbildet, samt at informasjonen blir delt raskere en tidligere.

The History of Social Media – Techquickie

Avslutningsvis har den digitale utviklingen og sosiale medier både store fordeler og store ulemper. Vi har muligheter som aldri før, men konsekvensene vil dermed bli betydelig større. Selv om det finnes både gode og dårlige sider med disse kanalene vil vi fortsatt kunne se en videre utvikling som allerede neste år kan se helt annerledes ut en det vi kjenner igjen i dag.


Intima.no – Refleksjonsnotat

Gjennom perioden februar til mars har vi gjennom faget digital markedsføring arbeidet med utvikling og oppsett av vår egne nettside. Gjennom flere forelesninger har vi gjennomgått de forskjellige aspektene rundt oppsettet av nettsiden, annonseringen, produktutvalget og kundesegmenter. I dette blogginnlegget vil jeg reflektere over denne opplevelsen.

I starten av dette faget gikk vi gjennom de grunnleggende aspektene ved digital markedsføring. Dette var temaer som Facebook-annonsering, Google Analytics, synlighet på nett og utskillelse av kundesegmenter. Vi fikk også oppgaven med å sette opp en personlig blogg, hvor vi skulle blogge om temaer som interesserte oss innen markedsføring. Vi fikk derfor tidlig erfaring med det teknologiske aspektet av markedsføringen.

Som nevnt over var alle disse temaene med på veien mot en ferdigbygget nettside. Min eksamensgruppe valgte å fokusere på å selge intimprodukter på vår nettside i Shopify. Dette var det første vi ønsket å klargjøre, før vi fortsatte med oppsettet av selve butikken. Ved å fremstille en ferdig uttenkt produktkategori kan man lett utforme nettsiden rundt produktet man har valgt. Vi valgte å fokusere på intimprodukter, og ønsket derfor en veldig renslig og enkel nettside. Som vist under kan man se at vi gikk med grunnfargene hvitt og svart, uten mye distraksjoner fra andre kilder.

Når vi hadde funnet vår produktkategori fokuserte vi på nettsidens utseende. Opplevelsen med Shopify som nettsideleverandør var utrolig bra. Shopify er en veldig lett side å sette opp nettside i, og det finnes god informasjon gjennom hele prosessen. Når du har fått satt opp en nettside i Shopify vil du kunne logge inn og manøvrere utforming og produkter.

Som vist på bildet over vil du kunne se hvordan vi la inn våre produkter. Her vil du få mulighet til å justere pris, tilpasse frakttillegg i prisen, og sette opp en oversikt over hvor mange produkter du har igjen på lager. Du vil også ha mulighet for å skrive et par ord, eller et avsnitt om produktet som vil dukke opp i en søkemotor som for eksempel Google eller Bing.

I Shopify stiller de også opp med en betalingsmetode og generelt alt det du trenger. Selve gjennomføringen av vår nettside gikk overraskende smertefritt. Litt problemer med utsendelse av mail og en egen vervekode, men vi fant gode løsninger på dette gjennom litt prøving og feiling.

Generelt en veldig lærerik opplevelse, og noe som er utrolig aktuelt i dagens næringsliv. Jeg er veldig takknemlig for å få muligheten til å lære dette så tidlig i min karriere.

Hvordan forbedre seg best mulig for et jobbintervju?


Det hele starter med søkeprosessen. Arbeidsgivere søker aktivt etter ansatte gjennom sosiale medier. Vi merker en økning av etterspørsel over nettsider som Finn.no. Det finnes flere ting du kan gjøre for å virke mer attraktiv for en eventuelt arbeidsgiver.

photo: studenttorget.no
  1. Google ditt eget navn

Det finnes stor mulighet for at arbeidsgiveren søker deg opp når du søker jobb. Grunnen til dette er at de ønsker å se hva slags menneske du er på internett. Om du googler ditt eget navn og det kommer opp en nyhetsartikkel som ikke er dirkete flatterende om en person med samme navn som deg, vil dette være negativt for søknaden din.

Hvis det dukker opp en slik artikkel under ditt navn i søk gjennom Google, vil det mest sannsynlig ende i at du ikke blir kalt inn til jobbintervju. I denne situasjonen kan det være smart å sette opp en blogg, hvor du skriver om dine interesser eller temaer som interesserer deg. Om bloggen din kommer opp i søket av ditt navn, vil arbeidsgiver kunne se en oversikt av hva som interesserer deg, noe som har mulighet til å overgå en eventuelt nyhetsartikkel.

2. Gjør deg kjent med selskapet du søker deg til.

Det finnes ingen negative baksider med å gjøre research på selskapet du ønsker å jobbe for. Dette vil gi deg et fortrinn i et eventuelt jobbintervju. Gjør deg gjerne også kjent med selskapets interesser og kultur, samt nøkkelpersoner i selskapet. Dette kan du gjøre gjennom sosiale medier, som Facebook eller LinkedIn, samt Google. Et tips for å gjøre seg selv synlig er å finne ut hvilket tema de brenner for, hvor du leser deg opp, og deretter skriver et blogginnlegg om. Når arbeidsgiver da søker etter deg, vil du fremstå som utrolig attraktiv og en god ressurs for selskapet.

3. Se etter felles kontakter.

Gjennom LinkedIn og Facebook kan du se om du har felles kontakter med en som jobber i selskapet. Om du har en felles kontakt kan du spørre om personen kan validere deg som søker. En slik fremgangsmåte kan sikre deg en plass i et jobbintervju. Jobb gjerne også med å vedlikeholde, samt skaffe nye kontakter gjennom både skole og arbeid. Det kan være en stor fordel å ha kontakter som kan hjelpe deg videre.

Jobbintervju:

Når du har blitt kalt inn til jobbintervju har du en fot innenfor døren. Men det er på dette intervjuet det gjelder. Før et jobbintervju gjør du research på personen eller personene som skal intervjue deg, samt selskapet de jobber for. Finn gjerne også interesser og hva disse personene brenner for. Om du kan dra frem denne informasjonen i et jobbintervju, samt komme med dine egne meninger eller synspunkt, vil du fremstå som veldig godt forberedt og klar for en eventuell ansettelse.

Kle deg gjerne profesjonelt, men hold det nøytralt. Det er veldig fort å legge merke til om en person overdriver. Dette gjelder også under intervjuet. Du kan selvfølgelig trekke frem dine beste sider eller gjennomført arbeid, men ingen liker en skrytepave. Vær deg selv. Ikke prøv å være mer profesjonell, skryte på deg mer kunnskap en det du har eller generelt virke selvopptatt.

En fordel er å være ydmyk. Det er ikke forventet at du kan alt før du har startet, og de har heller ikke invitert deg til et intervju for å få en grundig forklaring på dine tre beste egenskaper. De ønsker å finne ut hvem du er som person, og hvordan du kan passe inn i selskapet. Møt opp forbered, men ikke ta deg selv for høytidelig. Dette er mennesker du kan ende opp med å jobbe sammen med. En god tone, et smil om munnen og en god ståpåvilje kan dra deg langt.

Når intervjuet går mot slutten og du føler du har dekket det meste om deg selv, er det stor fordel om du spør spørsmål til dine intervjuere. Dette kan være spørsmål som omgår selskapets kultur, planer fremover, eller hvordan de ønsker at stillingen skal gjennomfører.

Ved å stille spørsmål gjennom intervjuet vil det bli en mer flytende samtale. I mange intervju jeg har vært del av blir det ofte til at intervjuer stiller spørsmål og søker svarer. Det kan føre til en veldig hakkete samtale, og kan forhindre at du viser din virkelige side. Så det er absolutt positivt å stille spørsmål gjennom intervjuet.

Alt i alt er det viktig å forberede seg bra, være ydmyk og sulten på stillingen.