Sertifisering – Et viktig karrieresteg

I henhold til vår eksamen i digital markedsføring har vi gjennomført flere gratis kurs gjennom Google. Disse kursene har i første omgang omhandlet det digitale aspektet ved markedsføring. Kursene som ble gjennomført bestod av en gjennomgang av verktøyet Google Analytics og Google Garage.

Google Analytics

Google Analytics sertifiseringen består av syv kurs, og er en innføring til et gratis verktøy for analysering, innhenting og rapportering av digital informasjon av dine kunder. Verktøyet fungerer slik at nettsiden eller plattformen du implementerer fanger opp din kundes reise fra start til mål på din plattform. Det vil si fra kunden trykker seg inn på din nettside, til de forlater den igjen. Verktøyet er utrolig praktisk å ha med seg, og noe mange store selskaper benytter seg av i dag. Sertifiseringen bestod av flere deler. Noen var i videoformat, mens andre var i tekst eller såkalte spørsmål. Ved avslutningen til hver kurs gjennomgår du en evaluering av hva du har lært. Dette hjelper deg med å huske informasjonen du får tilgitt, samt at sertifiseringen tilbyr flere demoer, slik at du selv kan prøve deg frem.

pexel.com

Min personlige erfaring med dette verktøyet var veldig gunstig. Ikke bare det at min nåværende arbeidsplass benytter seg av verktøyet, men at jeg nå har en større forståelse for hvordan andre selskaper benytter seg av Google Analytics for markedsføring og strategi i sosiale medier. Angående selve kurset, fant jeg det veldig behjelpelig at det fantes demoer. Det er alltid slik at man lærer bedre av å gjøre det selv, noe du får mulighet til i flere avsnitt av kurset.

Det negative aspektet med kurset er at informasjonsmengden er stor. Det er generelt veldig korte videosnutter på rundt fem til syv minutter som er proppfull av informasjon. Jeg merket tidlig at det ville være veldig gunstig med notater fra disse videoene for å kunne fullføre den siste evalueringen for å fullføre kurset. I min mening er det helt i orden med mye informasjon, men et pluss ville ha vært å dele opp informasjonsflyten i mindre deler, slik at man ikke blir overfalt av informasjon.

Google Garage

Google Garage sertifiseringen er rett og slett en stor innføring i digital markedsføring generelt. Kurset bestod av tjueseks kurs, som alle omhandlet et aspekt av digital markedsføring. Selve innholdet i kurset bestod av små treningsoppgaver, video og tekst, og gjennomføringen av kurset er satt til rundt førti klokketimer. Som relativt ny i digital markedsføring er dette et kurs man får mye aktuell informasjon ut av. I likhet med Google Analytics sertifiseringen består dette kurset av evalueringer på slutten av hvert tema. Etter å ha gjennomført alle de tjueseks kursene må du gjennomføre og bestå en eksamen som inneholder førti spørsmål om det du har lært.

pexel.com

Fordelene med dette kurset personlig var at du blir informert om hele aspektet med digital markedsføring. Alt fra datasystem til kunderelasjoner. Kursene bestod av aktuell informasjon som var knyttet til samfunnet vi lever i idag, og selve opplegget var veldig profesjonelt. Det sjokkerte med at dette kurset var gratis, ettersom at dette kurset gav meg så mye for timene jeg benyttet for å gjennomføre.

Personlig syntes jeg dette kurset var litt for langt i henhold til timer. Etter et par kurs var det vanskelig å beholde konsentrasjonen, og jeg måtte personlig ta flere pauser for å komme meg gjennom hele kurset. Ettersom at kurset var på førti timer gikk det også noen dager før jeg kom tilbake og fortsatte kurset. Dette var ikke helt gunstig for meg, ettersom at man fort faller ut av det man har lært tidigere, noe som gjør det vanskelig å hoppe inn igjen i informasjonsflyten.

Konklusjon

Personlig vil jeg anbefale alle som er interessert i digital markedsføring, eller hvem som helst som er interessert i digitale plattformer å benytte seg av muligheten til å gjennomføre disse sertifiseringene mens de enda er gratis. Dette er informasjon jeg regner med at mange bedrifter setter pris på i en medarbeider, hvor de selv ikke trenger å betale for opplæringen. Selv om kursene til tider var mye arbeid, har jeg tro på at gjennomføringen av disse sertifiseringene har gitt meg en karrierefordel jeg kan ta med meg videre gjennom karrieren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *