Hvordan skape en suksessfull digital strategi?

Digital markedsføring og tilstedeværelse er noe vi legger merke til daglig. Men hvordan klarer disse selskapene og bloggene å holde seg aktuelle? Utviklingen av den digitale strategien er uvurderlig, og oppskriften for denne strategien finner du her.

pexels.com

I henhold til kurset digital markedsføring har vi mottatt en eksamensoppgave som omhandler temaet digital strategi. En strategi er en viktig konkurransefordel, og kan implementeres i forskjellige aspekter. Det kan implementeres hos store globale selskap, enkeltmannsforetak eller en personlig blogg.

En suksessfull strategi kan fungere som en livslinje, eller lettere sagt en pekepinn på fremgangen mot ditt satte mål. En digital strategi kan variere i omfang og innhold, og en vellykket strategi hos et annet selskap vil kanskje ikke fungere vellykket hos ditt eget.

Målsetting:

Det viktigste aspektet i en vellykket strategi er mål. Hva ønsker vi å oppnå? Er vi interesserte i engasjement, forståelse, salg eller anerkjennelse? Målsettingen i en strategi er den informasjonen vi må sitte på tidlig i prosessen for å kunne sette opp en god strategi. Når du har staket deg ut en retning og satt målet, er det viktig å gjennomføre. Målet eller målene du setter deg bør være konkrete, relevante og målbare. Det skal være mulig å se fremgangen deres hele veien frem til målet er nådd

Gjennomføring:

Det andre punktet man må tenke på, er hvordan man skal komme seg til målet. Det vil si hvilke eventuelle endringer eller forbedringer man er nødt til å sette i gang for å nå det satte målet. Noen endringer i henhold til strategien du har valgt kan være vanskelige å gjennomføre uten en plan. Drastiske endringer, som endring av nettside eller synlighet på nett (SEO) kan ta mye tid og resursser.

En prosjektplan med informasjon om alle endringer eller forbedringer som skal gjennomføres i hvilken rekkefølge vil være en stor fordel gjennom denne prosessen. Ved å sette opp en slik produktplan kan man følge med på fremgang, det vil være lettere å analysere resultater etter satte gjennomføringer, og alle involvert i endringen vil ha informasjonen de trenger for å gjennomføre prosjektet.

Analyse:

Strategi er en generell beskrivelse på dannelse av informasjon, samt analysere hva man gjør feil, for så å forbedre feilene. Om man ønsker å opprette en god strategi, enten den er digital eller ikke, er det viktig å samle informasjon og analyser på viktige aspekter av din bedrift.

I henhold til en nettside, hvor strategimålet er å øke lesertallet kan trafikk, konverteringer og andre digitale medier være viktige å analysere. Dette er punkter du kan forbedre eller endre for å nå ditt satte mål. Det finnes flere metoder for å analysere forskjellige punkter av din digitale synlighet og presentasjon på nett. Google Analytics er et gratis verktøy som kan gi deg innsikt i tall, prosenter, konverteringer og klikk, slik at du, ut fra en presis analyse kan stake frem den best mulige veien for å nå strategiens mål.

pexels.com

Sluttanalyse:

Gjennomføringen av den strategien dere ha satt opp fører til en siste og avsluttende analyse. Her vil man se resultatene av arbeidet dere ha lagt inn i strategien, samt om dere har nådd deres mål. Avslutningsvis kan du analysere selve strategien dere implementerte og effektene dette gav, slik at dere ved et senere tidspunkt kan se tilbake på strategien og hente frem viktige data ved en senere anledning.

Kilder:

Learn Analytics With Free Online Courses, Google Analytics Academy, 2019. Leserdato: 31.05.19

Chaffey. D, Ellis-Chadwick. F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2016. Leserdato: 30.05.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *