Sosiale medier: Fordel eller ulempe?

Sosiale medier har hatt en stor påvirkning på hvordan vi lever. Vi benytter oss av denne utviklingen hver eneste dag. Men kan vi bruke disse kanalene som en fordel, eller vil det være en ulempe?

Pexels.com

Sosiale medier har påvirket samfunnet i stor grad de siste årene. Den digitale utviklingen har skapt en helt ny plattform for mennesker å dele sine meninger, liv og synspunkt. Vi kan se resultatet av dette ved den store utviklingen av tilgjengelighet og den generelle delingen gjennom sosiale medier. 

I en undersøkelse gjort av MGI har bruk av sosiale medier økt kraftig kun i løpet av de få siste årene. Tilgjengeligheten den digitale utviklingen har gitt oss har gjort det mulig å være oppdatert hele døgnet. Informasjonsflyten har blitt smidigere, kommunikasjonskanalene har blitt større, og man er i bunn og grunn tilstede og tilgjengelig når man ønsker. 

Fordelene med sosiale medier

1. TILGJENGELIGHET

Gjennom sosiale medier har du muligheten til å være tilgjengelig hvert eneste øyeblikk om det er ønskelig. Det vil si at man kan jobbe i alle mulige deler deler av verden, ha møter med privatpersoner fra forskjellige land, samt ha samarbeidsavtaler med andre internasjonale selskaper som ikke holder til i Norge. Du vil også ha mulighet til å kommunisere med venner, dele minnerike øyeblikk og være i kontakt med potensielle følgere.

2. TILGANG

Ved bruk av sosiale medier vil du ha tilgang til et hav av informasjon. Internett er den største kilden til informasjon vi har, og som privatperson har du tilgang til det meste. Alt fra annonser og tilbud, til fagnyttig informasjon. Vi kan også se en økning i digitale nyhetsplattformer. Et par eksempler på dette er nettaviser, apper, podcaster og nett-TV.

3. KOMMUNIKASJON:

Gjennom sosiale medier har man mulighet til å være i kontakt med absolutt hvem man ønsker. De åpne kommunikasjonskanalene har gjort det mulig å være i kontakt med mennesker over hele verden, noe som har ført til en større globalisering. Dette gjelder både i arbeidslivet og privat.

4. MENINGER:

De sosiale kanalene har gjort det lettere for mennesker å uttrykke meninger. Dette har skapt en grobunn for gode diskusjoner, samt debatter innen de forskjellige meningene.

Selv om det er mange gode fordeler med bruk av sosiale medier er det viktig å belyse ulempene med disse kanalene.

Ulempene med sosiale medier

1. PLATTFORM FOR ÅPEN KOMMUNIKASJON:

Som nevnt over har sosiale medier gjort det enklere å komme i kontakt med hverandre. Dette har skapt en negativ plattform for mobbing, sjikane og uthenging av enkeltpersoner i et åpent samfunn. Vi opplever en økning i mobbing over nett, spredning av bilder samt rykter. Hos de yngre generasjonene er dette svært utbredt. Lovene og reglene knyttet til dette punktet er dessverre alt for åpne og vanskelig å håndholde med tanke på annonymitet og mengde.

2. PRESS:

Press er en stor ulempe med sosiale medier. Grunnet den store delingen i sosiale medier blir man fort påvirket av andres livsstil. På nett er det vanskelig å skille mellom hva som er virkelig og hva som er arrangert for kameraet. Presset som oppstår ved å ønske et lignende liv blir bare større og større.

Et annet press som oppstår er kroppspress. Redigering eller vinkling av bilder som inneholder kropp skaper ofte et unormalt syn på kroppsperspektivet. Man kan bli påvirket av dette i alle de sosiale kanalene. Slike bilder blir brukt i mange sammenhenger, hvor man som forbruker eller privatperson har lett for å føle på dette presset.

3. AVHENGIGHET:

I henhold til en undersøkelse av Forskning.no bruker 66% av befolkningen mellom alderen 16 til 79 år sosiale medier hver dag, og statistikken fortsetter å øke. Avhengighet av smarttelefoner og tilgang til sosiale medier har økt kraftig i likhet med den digitale utviklingen. Unge i dag bruker mer tid på sosiale medier enn noe annet, noe som var utenkelig for 10 år siden. Avhengigheten av å være tilgjengelig har ført til store ulemper, hvor man ser en økning i psykiske lidelser knyttet til bruk av sosiale medier.

4. KONTROLL:

Når du velger å dele noe på internett har du ikke lengre kontroll over hva som skjer med innholdet. Bilder kan redigeres og benyttes for noe du ikke har godkjent. En video kan kopieres og endres til noe du ikke kjenner igjen . Når mediet først er lagt ut har du ingen myndighet til å trekke det tilbake. Deling av komprimerende bilder er et godt eksempel på dette, og har økt betydelig. I noen tilfeller vil man være uvitende om at bildet er delt generelt.

1990 – 2020

De siste tyve årene har endret seg drastisk i henhold til utviklingen vi har opplevd. Vi har opplevd både små og store endringer. En av de største endringene vi har opplevd er utviklingen av smarttelefonen. Smarttelefonen var et av de største gjennombruddene innen telefoni, noe som gjorde det mulig å være på nett uten å bruke en data. Man var derfor tilgjengelig så lenge man hadde med seg telefonen sin. Tidligere benyttet man kun telefon til å ringe eller sende sms til hverandre, noe man nå ser en reduksjon i.

Utviklingen av strømmetjenester har også påvirket måten vi ser på skapt innhold. Tidligere var den eneste muligheten for å se innhold ved å benytte seg av et fjernsyn eller en tv. Dette er ikke lengre nødvendig. Bruk av strømmetjenester har hatt en betraktelig økning i løpet av det siste tiåret.

Strømmetjenester som Netflix, HBO og Viaplay har gjort det mulig å se ditt ønskede tv-show når du vil og hvor du vil. En stor andel av de yngre generasjonene velger å benytte seg av strømmetjenester istedenfor tv. Produkter som AppleTV og Chromecaster har videre gjort det mulig å streame fra telefonen til din ønskede skjerm.

Denne utviklingen har ført til en reduksjon av seere som benytter seg av produkter som Altibox eller RiksTV. Grunnet denne reduksjonen har utviklingen av smart-tv vært nødvendig for produsentene, som nå har et helt nytt marked å konkurrere mot.

Vi kan videre se endringer i nyhets-distribusjonen. Tidligere ble man informert om nyheter gjennom fysiske aviser eller gjennom radiokanaler. Utviklingen av informasjonskanalene har gjort det oppnåelig å dele disse nyhetene over nett. Tilgjengeligheten gjør det mulig for oss å være oppdatert på nyhetsbildet, samt at informasjonen blir delt raskere en tidligere.

The History of Social Media – Techquickie

Avslutningsvis har den digitale utviklingen og sosiale medier både store fordeler og store ulemper. Vi har muligheter som aldri før, men konsekvensene vil dermed bli betydelig større. Selv om det finnes både gode og dårlige sider med disse kanalene vil vi fortsatt kunne se en videre utvikling som allerede neste år kan se helt annerledes ut en det vi kjenner igjen i dag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *