Hvordan lykkes med å utvikle det perfekte team?

Et godt team er det beste redskapet du kan ha i din organisasjon. Vi ser variasjoner på team overalt rundt oss. Enten det er i sport, helse eller arbeidslivet generelt. Men hva skiller et godt og et dårlig team?

photo: plitvice-etnogarden

Et godt team er en gruppe mennesker som samarbeider bra sammen og har forskjellig kunnskap, samt utfyller hverandre. Funksjonen av et team er å nå bedriftens felles eller individuelle mål. Det finnes flere forskjellige typer team. Et kundeservice-team er ikke avhengige av hverandre for å gjennomføre sine arbeidsoppgaver, men de arbeider sammen for å skape en god arbeidskultur samt opp mot andre team. 

Et annet team kan være avhengige av hverandre for å gjennomføre en oppgave eller et mandat. Det kan ofte løses slik at en i teamet gjennomfører oppstartsdelen av mandatet, slik at teammedlem nummer to kan gjennomføre sin del, og slik fungerer det til man har gjennomført prosjektet. 

Som leder eller ansvarlig for et team er det ofte en fordel å starte med blanke ark, slik at man kan fylle stillingene i teamet med menneskene som passer best. Men i noen tilfeller er man ikke like heldig, og mottar et allerede ferdig skapt team. Hvis man arbeider med et ferdigstilt team kan det være gunstig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse eller samtale for å dekke medlemmenes kunnskap, motivasjon og mål. Deretter må man bedømme om medlemmet presterer i rollen de er satt i. I noen tilfeller kan det bli nødvendig med endringer, i henhold til at noen av medlemmene skiftes ut, eller endrer rolle for å nå målet eller mandatet som er satt. 

Om du har muligheten til å velge ditt eget team har du friheten til å fylle de nødvendige rollene selv. Hovedfokuset for valg av medlemmer vil være å utarbeide egenskapene du ønsker representert i ditt team. I noen tilfeller vil det være nødvendig med en større gruppe med samme kunnskap, eller flere personer med veldig bred kunnskap som støtter opp ved hverandres egenskaper. Dette er noe som bør fastsettes før du starter utvelgelsen av medlemmer. 

Det er et par punkter man kan gjennomføre for å skape ditt perfekte team.

1. Individ: Innstilling er viktigere en kompetanse

Individene du velger ut til å fylle ditt team bør som skrevet over, dekke de kravene du har satt for erfaring, kunnskap og motivasjon. Et individ kan ha uendelig med kunnskap og egenskaper, men det kan fortsatt være en negativ side ved individet. Et individ med mye kunnskap men uten riktig innstilling kan være avgjørende for at teamet feiler eller at det oppstår problemer underveis. 

Egenskaper er noe man kan tillære seg, men innstilling er noe man har bygget opp under hele oppveksten, og er vanskelig å skape under et kort tidsperspektiv. Under en ansettelse i teamet vil det være viktig å se etter flere gode kunnskaper. Dette kan være alt fra engasjement, nysgjerrighet, arbeidsvilje og edge. Det er disse egenskapene som er utrolig verdifulle for et teammedlem. 

Hvis man ansetter en gruppe med meget kunnskapsrike mennesker, men ingen av de har viljen eller engasjementet til å gjennomføre oppgaven, har man allerede gravd seg ned. En tommelfinger-regel er å alltid se etter menneskene som er villige til å gå et steg lenger, tenker utenfor boksen og er tilpasningsdyktige. 

Et prosjekt går ikke alltid slik som planlagt, og det oppstår ofte problemer eller uforutsette hendelser ved gjennomføring. Om du har et team som er tilpasningsdyktige og tenker utenfor boksen vil du ha større sannsynlighet for lykkes med prosjektet.

2. Team: Psykologisk trygghet

Når du har fått gjennomført ansettelsen av teammedlemmene gjelder det å skape en trygg arbeidsplass, hvor kommunikasjon er “key”. I oppstarten av er prosjekt er det gunstig å opprette en god kommunikasjonskanal, hvor man som leder og medarbeider har mulighet til å snakke åpent om ideer, ønsker, samt personlige hendelser. Et team som er åpne med hverandre er et team som samarbeider bedre. 

Psykologisk trygghet er et utrykk som betyr at har en visshet om at man ikke blir straffet ved feil, hvor man har respekt for hverandre, og du vet at du blir hørt. Når man velger å straffe teamet ved feil, vil dette skape en negativ assosiasjon som teamet vil føre med seg videre gjennom arbeidet. 

Definer gjerne hvilke verdier teamet skal ha, hvor dere deretter forklarer arbeidsmetodene dere ser på som essensielle for prosjektet. Fordelen med denne typen kommunikasjon og åpenhet er at teamet vil føle en større tilhørighet, samt en trygghet ved at de kan arbeide åpent sammen. Teambuilding er en perfekt mulighet for å knytte tettere bånd mellom medlemmene, som på sikt vil være utrolig gunstig for både selskapet og teamet.

En ulempe ved å arbeide med eller i et team er de forskjellige personlighetene man setter sammen. Ofte er det slik at alle mennesker ikke passer til å arbeide med hverandre, og det kan være hendelser hvor det oppstår gnister mellom individer i teamet. Som ansvarlig eller leder for teamet er det viktig å se på teamet som en enhet, men enda viktigere er det å ta vare på de individuelle medlemmene. Det er ikke slik at man alltid kan ta opp hendelser eller egne følelser i et større publikum, noe som kan føre til problemer.

I mange tilfeller kan slike problemer eller gnisninger løses mellom individene selv, men det kan være perioder hvor man som leder må inn i de ubehagelige eller utfordrende situasjonene. Man kan også løse eventuelle problemer ved å la teamet slippe til og la de løse problemene som dukker opp på sin egen måte. Tillit og kommunikasjon er grunnlaget for et vellykket team.    

Build a great TEAM – Evan Carmichael.
Hva kjennetegner et team som lykkes:
  • Forskjellig kompetanse
  • Diversifisering
  • Smarte folk er ikke alltid de beste teammedlemmene

Avslutningsvis er teamet ditt hjelpemiddel et som leder, og man har ansvar for å vedlikeholde sitt hjelpemiddel når det er behov for det. Et team kan være fantastisk, men det kommer ikke av seg selv. Det er både utfordrende og skummelt, men ikke glem at du selv er en del av teamet.

Hvordan ville du ha utviklet ditt perfekte team?

One Reply to “Hvordan lykkes med å utvikle det perfekte team?”

  1. Veldig fint at du har fått ut mange innlegg allerede, supert jobba! Håper du fortsetter å holde det oppe. Innleggene dine har fin lengde og tar opp ulike relevante temaer, i tillegg er du flink til å bruke underoverskrifter til å dele opp teksten din. Husk at bildene du bruker ikke må ha opphavsrett, du kan blant annet bruke pexels.com eller unsplash.com til å finne bilder – ser også at du bruker kilder på bildene dine, veldig bra.

    Stå på videre!

    Beate 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *