Sertifisering – Et viktig karrieresteg

I henhold til vår eksamen i digital markedsføring har vi gjennomført flere gratis kurs gjennom Google. Disse kursene har i første omgang omhandlet det digitale aspektet ved markedsføring. Kursene som ble gjennomført bestod av en gjennomgang av verktøyet Google Analytics og Google Garage.

Google Analytics

Google Analytics sertifiseringen består av syv kurs, og er en innføring til et gratis verktøy for analysering, innhenting og rapportering av digital informasjon av dine kunder. Verktøyet fungerer slik at nettsiden eller plattformen du implementerer fanger opp din kundes reise fra start til mål på din plattform. Det vil si fra kunden trykker seg inn på din nettside, til de forlater den igjen. Verktøyet er utrolig praktisk å ha med seg, og noe mange store selskaper benytter seg av i dag. Sertifiseringen bestod av flere deler. Noen var i videoformat, mens andre var i tekst eller såkalte spørsmål. Ved avslutningen til hver kurs gjennomgår du en evaluering av hva du har lært. Dette hjelper deg med å huske informasjonen du får tilgitt, samt at sertifiseringen tilbyr flere demoer, slik at du selv kan prøve deg frem.

pexel.com

Min personlige erfaring med dette verktøyet var veldig gunstig. Ikke bare det at min nåværende arbeidsplass benytter seg av verktøyet, men at jeg nå har en større forståelse for hvordan andre selskaper benytter seg av Google Analytics for markedsføring og strategi i sosiale medier. Angående selve kurset, fant jeg det veldig behjelpelig at det fantes demoer. Det er alltid slik at man lærer bedre av å gjøre det selv, noe du får mulighet til i flere avsnitt av kurset.

Det negative aspektet med kurset er at informasjonsmengden er stor. Det er generelt veldig korte videosnutter på rundt fem til syv minutter som er proppfull av informasjon. Jeg merket tidlig at det ville være veldig gunstig med notater fra disse videoene for å kunne fullføre den siste evalueringen for å fullføre kurset. I min mening er det helt i orden med mye informasjon, men et pluss ville ha vært å dele opp informasjonsflyten i mindre deler, slik at man ikke blir overfalt av informasjon.

Google Garage

Google Garage sertifiseringen er rett og slett en stor innføring i digital markedsføring generelt. Kurset bestod av tjueseks kurs, som alle omhandlet et aspekt av digital markedsføring. Selve innholdet i kurset bestod av små treningsoppgaver, video og tekst, og gjennomføringen av kurset er satt til rundt førti klokketimer. Som relativt ny i digital markedsføring er dette et kurs man får mye aktuell informasjon ut av. I likhet med Google Analytics sertifiseringen består dette kurset av evalueringer på slutten av hvert tema. Etter å ha gjennomført alle de tjueseks kursene må du gjennomføre og bestå en eksamen som inneholder førti spørsmål om det du har lært.

pexel.com

Fordelene med dette kurset personlig var at du blir informert om hele aspektet med digital markedsføring. Alt fra datasystem til kunderelasjoner. Kursene bestod av aktuell informasjon som var knyttet til samfunnet vi lever i idag, og selve opplegget var veldig profesjonelt. Det sjokkerte med at dette kurset var gratis, ettersom at dette kurset gav meg så mye for timene jeg benyttet for å gjennomføre.

Personlig syntes jeg dette kurset var litt for langt i henhold til timer. Etter et par kurs var det vanskelig å beholde konsentrasjonen, og jeg måtte personlig ta flere pauser for å komme meg gjennom hele kurset. Ettersom at kurset var på førti timer gikk det også noen dager før jeg kom tilbake og fortsatte kurset. Dette var ikke helt gunstig for meg, ettersom at man fort faller ut av det man har lært tidigere, noe som gjør det vanskelig å hoppe inn igjen i informasjonsflyten.

Konklusjon

Personlig vil jeg anbefale alle som er interessert i digital markedsføring, eller hvem som helst som er interessert i digitale plattformer å benytte seg av muligheten til å gjennomføre disse sertifiseringene mens de enda er gratis. Dette er informasjon jeg regner med at mange bedrifter setter pris på i en medarbeider, hvor de selv ikke trenger å betale for opplæringen. Selv om kursene til tider var mye arbeid, har jeg tro på at gjennomføringen av disse sertifiseringene har gitt meg en karrierefordel jeg kan ta med meg videre gjennom karrieren.

Hvordan skape en suksessfull digital strategi?

Digital markedsføring og tilstedeværelse er noe vi legger merke til daglig. Men hvordan klarer disse selskapene og bloggene å holde seg aktuelle? Utviklingen av den digitale strategien er uvurderlig, og oppskriften for denne strategien finner du her.

pexels.com

I henhold til kurset digital markedsføring har vi mottatt en eksamensoppgave som omhandler temaet digital strategi. En strategi er en viktig konkurransefordel, og kan implementeres i forskjellige aspekter. Det kan implementeres hos store globale selskap, enkeltmannsforetak eller en personlig blogg.

En suksessfull strategi kan fungere som en livslinje, eller lettere sagt en pekepinn på fremgangen mot ditt satte mål. En digital strategi kan variere i omfang og innhold, og en vellykket strategi hos et annet selskap vil kanskje ikke fungere vellykket hos ditt eget.

Målsetting:

Det viktigste aspektet i en vellykket strategi er mål. Hva ønsker vi å oppnå? Er vi interesserte i engasjement, forståelse, salg eller anerkjennelse? Målsettingen i en strategi er den informasjonen vi må sitte på tidlig i prosessen for å kunne sette opp en god strategi. Når du har staket deg ut en retning og satt målet, er det viktig å gjennomføre. Målet eller målene du setter deg bør være konkrete, relevante og målbare. Det skal være mulig å se fremgangen deres hele veien frem til målet er nådd

Gjennomføring:

Det andre punktet man må tenke på, er hvordan man skal komme seg til målet. Det vil si hvilke eventuelle endringer eller forbedringer man er nødt til å sette i gang for å nå det satte målet. Noen endringer i henhold til strategien du har valgt kan være vanskelige å gjennomføre uten en plan. Drastiske endringer, som endring av nettside eller synlighet på nett (SEO) kan ta mye tid og resursser.

En prosjektplan med informasjon om alle endringer eller forbedringer som skal gjennomføres i hvilken rekkefølge vil være en stor fordel gjennom denne prosessen. Ved å sette opp en slik produktplan kan man følge med på fremgang, det vil være lettere å analysere resultater etter satte gjennomføringer, og alle involvert i endringen vil ha informasjonen de trenger for å gjennomføre prosjektet.

Analyse:

Strategi er en generell beskrivelse på dannelse av informasjon, samt analysere hva man gjør feil, for så å forbedre feilene. Om man ønsker å opprette en god strategi, enten den er digital eller ikke, er det viktig å samle informasjon og analyser på viktige aspekter av din bedrift.

I henhold til en nettside, hvor strategimålet er å øke lesertallet kan trafikk, konverteringer og andre digitale medier være viktige å analysere. Dette er punkter du kan forbedre eller endre for å nå ditt satte mål. Det finnes flere metoder for å analysere forskjellige punkter av din digitale synlighet og presentasjon på nett. Google Analytics er et gratis verktøy som kan gi deg innsikt i tall, prosenter, konverteringer og klikk, slik at du, ut fra en presis analyse kan stake frem den best mulige veien for å nå strategiens mål.

pexels.com

Sluttanalyse:

Gjennomføringen av den strategien dere ha satt opp fører til en siste og avsluttende analyse. Her vil man se resultatene av arbeidet dere ha lagt inn i strategien, samt om dere har nådd deres mål. Avslutningsvis kan du analysere selve strategien dere implementerte og effektene dette gav, slik at dere ved et senere tidspunkt kan se tilbake på strategien og hente frem viktige data ved en senere anledning.

Kilder:

Learn Analytics With Free Online Courses, Google Analytics Academy, 2019. Leserdato: 31.05.19

Chaffey. D, Ellis-Chadwick. F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2016. Leserdato: 30.05.19

Sosiale medier: Fordel eller ulempe?

Sosiale medier har hatt en stor påvirkning på hvordan vi lever. Vi benytter oss av denne utviklingen hver eneste dag. Men kan vi bruke disse kanalene som en fordel, eller vil det være en ulempe?

Pexels.com

Sosiale medier har påvirket samfunnet i stor grad de siste årene. Den digitale utviklingen har skapt en helt ny plattform for mennesker å dele sine meninger, liv og synspunkt. Vi kan se resultatet av dette ved den store utviklingen av tilgjengelighet og den generelle delingen gjennom sosiale medier. 

I en undersøkelse gjort av MGI har bruk av sosiale medier økt kraftig kun i løpet av de få siste årene. Tilgjengeligheten den digitale utviklingen har gitt oss har gjort det mulig å være oppdatert hele døgnet. Informasjonsflyten har blitt smidigere, kommunikasjonskanalene har blitt større, og man er i bunn og grunn tilstede og tilgjengelig når man ønsker. 

Fordelene med sosiale medier

1. TILGJENGELIGHET

Gjennom sosiale medier har du muligheten til å være tilgjengelig hvert eneste øyeblikk om det er ønskelig. Det vil si at man kan jobbe i alle mulige deler deler av verden, ha møter med privatpersoner fra forskjellige land, samt ha samarbeidsavtaler med andre internasjonale selskaper som ikke holder til i Norge. Du vil også ha mulighet til å kommunisere med venner, dele minnerike øyeblikk og være i kontakt med potensielle følgere.

2. TILGANG

Ved bruk av sosiale medier vil du ha tilgang til et hav av informasjon. Internett er den største kilden til informasjon vi har, og som privatperson har du tilgang til det meste. Alt fra annonser og tilbud, til fagnyttig informasjon. Vi kan også se en økning i digitale nyhetsplattformer. Et par eksempler på dette er nettaviser, apper, podcaster og nett-TV.

3. KOMMUNIKASJON:

Gjennom sosiale medier har man mulighet til å være i kontakt med absolutt hvem man ønsker. De åpne kommunikasjonskanalene har gjort det mulig å være i kontakt med mennesker over hele verden, noe som har ført til en større globalisering. Dette gjelder både i arbeidslivet og privat.

4. MENINGER:

De sosiale kanalene har gjort det lettere for mennesker å uttrykke meninger. Dette har skapt en grobunn for gode diskusjoner, samt debatter innen de forskjellige meningene.

Selv om det er mange gode fordeler med bruk av sosiale medier er det viktig å belyse ulempene med disse kanalene.

Ulempene med sosiale medier

1. PLATTFORM FOR ÅPEN KOMMUNIKASJON:

Som nevnt over har sosiale medier gjort det enklere å komme i kontakt med hverandre. Dette har skapt en negativ plattform for mobbing, sjikane og uthenging av enkeltpersoner i et åpent samfunn. Vi opplever en økning i mobbing over nett, spredning av bilder samt rykter. Hos de yngre generasjonene er dette svært utbredt. Lovene og reglene knyttet til dette punktet er dessverre alt for åpne og vanskelig å håndholde med tanke på annonymitet og mengde.

2. PRESS:

Press er en stor ulempe med sosiale medier. Grunnet den store delingen i sosiale medier blir man fort påvirket av andres livsstil. På nett er det vanskelig å skille mellom hva som er virkelig og hva som er arrangert for kameraet. Presset som oppstår ved å ønske et lignende liv blir bare større og større.

Et annet press som oppstår er kroppspress. Redigering eller vinkling av bilder som inneholder kropp skaper ofte et unormalt syn på kroppsperspektivet. Man kan bli påvirket av dette i alle de sosiale kanalene. Slike bilder blir brukt i mange sammenhenger, hvor man som forbruker eller privatperson har lett for å føle på dette presset.

3. AVHENGIGHET:

I henhold til en undersøkelse av Forskning.no bruker 66% av befolkningen mellom alderen 16 til 79 år sosiale medier hver dag, og statistikken fortsetter å øke. Avhengighet av smarttelefoner og tilgang til sosiale medier har økt kraftig i likhet med den digitale utviklingen. Unge i dag bruker mer tid på sosiale medier enn noe annet, noe som var utenkelig for 10 år siden. Avhengigheten av å være tilgjengelig har ført til store ulemper, hvor man ser en økning i psykiske lidelser knyttet til bruk av sosiale medier.

4. KONTROLL:

Når du velger å dele noe på internett har du ikke lengre kontroll over hva som skjer med innholdet. Bilder kan redigeres og benyttes for noe du ikke har godkjent. En video kan kopieres og endres til noe du ikke kjenner igjen . Når mediet først er lagt ut har du ingen myndighet til å trekke det tilbake. Deling av komprimerende bilder er et godt eksempel på dette, og har økt betydelig. I noen tilfeller vil man være uvitende om at bildet er delt generelt.

1990 – 2020

De siste tyve årene har endret seg drastisk i henhold til utviklingen vi har opplevd. Vi har opplevd både små og store endringer. En av de største endringene vi har opplevd er utviklingen av smarttelefonen. Smarttelefonen var et av de største gjennombruddene innen telefoni, noe som gjorde det mulig å være på nett uten å bruke en data. Man var derfor tilgjengelig så lenge man hadde med seg telefonen sin. Tidligere benyttet man kun telefon til å ringe eller sende sms til hverandre, noe man nå ser en reduksjon i.

Utviklingen av strømmetjenester har også påvirket måten vi ser på skapt innhold. Tidligere var den eneste muligheten for å se innhold ved å benytte seg av et fjernsyn eller en tv. Dette er ikke lengre nødvendig. Bruk av strømmetjenester har hatt en betraktelig økning i løpet av det siste tiåret.

Strømmetjenester som Netflix, HBO og Viaplay har gjort det mulig å se ditt ønskede tv-show når du vil og hvor du vil. En stor andel av de yngre generasjonene velger å benytte seg av strømmetjenester istedenfor tv. Produkter som AppleTV og Chromecaster har videre gjort det mulig å streame fra telefonen til din ønskede skjerm.

Denne utviklingen har ført til en reduksjon av seere som benytter seg av produkter som Altibox eller RiksTV. Grunnet denne reduksjonen har utviklingen av smart-tv vært nødvendig for produsentene, som nå har et helt nytt marked å konkurrere mot.

Vi kan videre se endringer i nyhets-distribusjonen. Tidligere ble man informert om nyheter gjennom fysiske aviser eller gjennom radiokanaler. Utviklingen av informasjonskanalene har gjort det oppnåelig å dele disse nyhetene over nett. Tilgjengeligheten gjør det mulig for oss å være oppdatert på nyhetsbildet, samt at informasjonen blir delt raskere en tidligere.

The History of Social Media – Techquickie

Avslutningsvis har den digitale utviklingen og sosiale medier både store fordeler og store ulemper. Vi har muligheter som aldri før, men konsekvensene vil dermed bli betydelig større. Selv om det finnes både gode og dårlige sider med disse kanalene vil vi fortsatt kunne se en videre utvikling som allerede neste år kan se helt annerledes ut en det vi kjenner igjen i dag.


Intima.no – Refleksjonsnotat

Gjennom perioden februar til mars har vi gjennom faget digital markedsføring arbeidet med utvikling og oppsett av vår egne nettside. Gjennom flere forelesninger har vi gjennomgått de forskjellige aspektene rundt oppsettet av nettsiden, annonseringen, produktutvalget og kundesegmenter. I dette blogginnlegget vil jeg reflektere over denne opplevelsen.

I starten av dette faget gikk vi gjennom de grunnleggende aspektene ved digital markedsføring. Dette var temaer som Facebook-annonsering, Google Analytics, synlighet på nett og utskillelse av kundesegmenter. Vi fikk også oppgaven med å sette opp en personlig blogg, hvor vi skulle blogge om temaer som interesserte oss innen markedsføring. Vi fikk derfor tidlig erfaring med det teknologiske aspektet av markedsføringen.

Som nevnt over var alle disse temaene med på veien mot en ferdigbygget nettside. Min eksamensgruppe valgte å fokusere på å selge intimprodukter på vår nettside i Shopify. Dette var det første vi ønsket å klargjøre, før vi fortsatte med oppsettet av selve butikken. Ved å fremstille en ferdig uttenkt produktkategori kan man lett utforme nettsiden rundt produktet man har valgt. Vi valgte å fokusere på intimprodukter, og ønsket derfor en veldig renslig og enkel nettside. Som vist under kan man se at vi gikk med grunnfargene hvitt og svart, uten mye distraksjoner fra andre kilder.

Når vi hadde funnet vår produktkategori fokuserte vi på nettsidens utseende. Opplevelsen med Shopify som nettsideleverandør var utrolig bra. Shopify er en veldig lett side å sette opp nettside i, og det finnes god informasjon gjennom hele prosessen. Når du har fått satt opp en nettside i Shopify vil du kunne logge inn og manøvrere utforming og produkter.

Som vist på bildet over vil du kunne se hvordan vi la inn våre produkter. Her vil du få mulighet til å justere pris, tilpasse frakttillegg i prisen, og sette opp en oversikt over hvor mange produkter du har igjen på lager. Du vil også ha mulighet for å skrive et par ord, eller et avsnitt om produktet som vil dukke opp i en søkemotor som for eksempel Google eller Bing.

I Shopify stiller de også opp med en betalingsmetode og generelt alt det du trenger. Selve gjennomføringen av vår nettside gikk overraskende smertefritt. Litt problemer med utsendelse av mail og en egen vervekode, men vi fant gode løsninger på dette gjennom litt prøving og feiling.

Generelt en veldig lærerik opplevelse, og noe som er utrolig aktuelt i dagens næringsliv. Jeg er veldig takknemlig for å få muligheten til å lære dette så tidlig i min karriere.

Hvordan lykkes med å utvikle det perfekte team?

Et godt team er det beste redskapet du kan ha i din organisasjon. Vi ser variasjoner på team overalt rundt oss. Enten det er i sport, helse eller arbeidslivet generelt. Men hva skiller et godt og et dårlig team?

photo: plitvice-etnogarden

Et godt team er en gruppe mennesker som samarbeider bra sammen og har forskjellig kunnskap, samt utfyller hverandre. Funksjonen av et team er å nå bedriftens felles eller individuelle mål. Det finnes flere forskjellige typer team. Et kundeservice-team er ikke avhengige av hverandre for å gjennomføre sine arbeidsoppgaver, men de arbeider sammen for å skape en god arbeidskultur samt opp mot andre team. 

Et annet team kan være avhengige av hverandre for å gjennomføre en oppgave eller et mandat. Det kan ofte løses slik at en i teamet gjennomfører oppstartsdelen av mandatet, slik at teammedlem nummer to kan gjennomføre sin del, og slik fungerer det til man har gjennomført prosjektet. 

Som leder eller ansvarlig for et team er det ofte en fordel å starte med blanke ark, slik at man kan fylle stillingene i teamet med menneskene som passer best. Men i noen tilfeller er man ikke like heldig, og mottar et allerede ferdig skapt team. Hvis man arbeider med et ferdigstilt team kan det være gunstig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse eller samtale for å dekke medlemmenes kunnskap, motivasjon og mål. Deretter må man bedømme om medlemmet presterer i rollen de er satt i. I noen tilfeller kan det bli nødvendig med endringer, i henhold til at noen av medlemmene skiftes ut, eller endrer rolle for å nå målet eller mandatet som er satt. 

Om du har muligheten til å velge ditt eget team har du friheten til å fylle de nødvendige rollene selv. Hovedfokuset for valg av medlemmer vil være å utarbeide egenskapene du ønsker representert i ditt team. I noen tilfeller vil det være nødvendig med en større gruppe med samme kunnskap, eller flere personer med veldig bred kunnskap som støtter opp ved hverandres egenskaper. Dette er noe som bør fastsettes før du starter utvelgelsen av medlemmer. 

Det er et par punkter man kan gjennomføre for å skape ditt perfekte team.

1. Individ: Innstilling er viktigere en kompetanse

Individene du velger ut til å fylle ditt team bør som skrevet over, dekke de kravene du har satt for erfaring, kunnskap og motivasjon. Et individ kan ha uendelig med kunnskap og egenskaper, men det kan fortsatt være en negativ side ved individet. Et individ med mye kunnskap men uten riktig innstilling kan være avgjørende for at teamet feiler eller at det oppstår problemer underveis. 

Egenskaper er noe man kan tillære seg, men innstilling er noe man har bygget opp under hele oppveksten, og er vanskelig å skape under et kort tidsperspektiv. Under en ansettelse i teamet vil det være viktig å se etter flere gode kunnskaper. Dette kan være alt fra engasjement, nysgjerrighet, arbeidsvilje og edge. Det er disse egenskapene som er utrolig verdifulle for et teammedlem. 

Hvis man ansetter en gruppe med meget kunnskapsrike mennesker, men ingen av de har viljen eller engasjementet til å gjennomføre oppgaven, har man allerede gravd seg ned. En tommelfinger-regel er å alltid se etter menneskene som er villige til å gå et steg lenger, tenker utenfor boksen og er tilpasningsdyktige. 

Et prosjekt går ikke alltid slik som planlagt, og det oppstår ofte problemer eller uforutsette hendelser ved gjennomføring. Om du har et team som er tilpasningsdyktige og tenker utenfor boksen vil du ha større sannsynlighet for lykkes med prosjektet.

2. Team: Psykologisk trygghet

Når du har fått gjennomført ansettelsen av teammedlemmene gjelder det å skape en trygg arbeidsplass, hvor kommunikasjon er “key”. I oppstarten av er prosjekt er det gunstig å opprette en god kommunikasjonskanal, hvor man som leder og medarbeider har mulighet til å snakke åpent om ideer, ønsker, samt personlige hendelser. Et team som er åpne med hverandre er et team som samarbeider bedre. 

Psykologisk trygghet er et utrykk som betyr at har en visshet om at man ikke blir straffet ved feil, hvor man har respekt for hverandre, og du vet at du blir hørt. Når man velger å straffe teamet ved feil, vil dette skape en negativ assosiasjon som teamet vil føre med seg videre gjennom arbeidet. 

Definer gjerne hvilke verdier teamet skal ha, hvor dere deretter forklarer arbeidsmetodene dere ser på som essensielle for prosjektet. Fordelen med denne typen kommunikasjon og åpenhet er at teamet vil føle en større tilhørighet, samt en trygghet ved at de kan arbeide åpent sammen. Teambuilding er en perfekt mulighet for å knytte tettere bånd mellom medlemmene, som på sikt vil være utrolig gunstig for både selskapet og teamet.

En ulempe ved å arbeide med eller i et team er de forskjellige personlighetene man setter sammen. Ofte er det slik at alle mennesker ikke passer til å arbeide med hverandre, og det kan være hendelser hvor det oppstår gnister mellom individer i teamet. Som ansvarlig eller leder for teamet er det viktig å se på teamet som en enhet, men enda viktigere er det å ta vare på de individuelle medlemmene. Det er ikke slik at man alltid kan ta opp hendelser eller egne følelser i et større publikum, noe som kan føre til problemer.

I mange tilfeller kan slike problemer eller gnisninger løses mellom individene selv, men det kan være perioder hvor man som leder må inn i de ubehagelige eller utfordrende situasjonene. Man kan også løse eventuelle problemer ved å la teamet slippe til og la de løse problemene som dukker opp på sin egen måte. Tillit og kommunikasjon er grunnlaget for et vellykket team.    

Build a great TEAM – Evan Carmichael.
Hva kjennetegner et team som lykkes:
 • Forskjellig kompetanse
 • Diversifisering
 • Smarte folk er ikke alltid de beste teammedlemmene

Avslutningsvis er teamet ditt hjelpemiddel et som leder, og man har ansvar for å vedlikeholde sitt hjelpemiddel når det er behov for det. Et team kan være fantastisk, men det kommer ikke av seg selv. Det er både utfordrende og skummelt, men ikke glem at du selv er en del av teamet.

Hvordan ville du ha utviklet ditt perfekte team?

Hvordan forbedre seg best mulig for et jobbintervju?


Det hele starter med søkeprosessen. Arbeidsgivere søker aktivt etter ansatte gjennom sosiale medier. Vi merker en økning av etterspørsel over nettsider som Finn.no. Det finnes flere ting du kan gjøre for å virke mer attraktiv for en eventuelt arbeidsgiver.

photo: studenttorget.no
 1. Google ditt eget navn

Det finnes stor mulighet for at arbeidsgiveren søker deg opp når du søker jobb. Grunnen til dette er at de ønsker å se hva slags menneske du er på internett. Om du googler ditt eget navn og det kommer opp en nyhetsartikkel som ikke er dirkete flatterende om en person med samme navn som deg, vil dette være negativt for søknaden din.

Hvis det dukker opp en slik artikkel under ditt navn i søk gjennom Google, vil det mest sannsynlig ende i at du ikke blir kalt inn til jobbintervju. I denne situasjonen kan det være smart å sette opp en blogg, hvor du skriver om dine interesser eller temaer som interesserer deg. Om bloggen din kommer opp i søket av ditt navn, vil arbeidsgiver kunne se en oversikt av hva som interesserer deg, noe som har mulighet til å overgå en eventuelt nyhetsartikkel.

2. Gjør deg kjent med selskapet du søker deg til.

Det finnes ingen negative baksider med å gjøre research på selskapet du ønsker å jobbe for. Dette vil gi deg et fortrinn i et eventuelt jobbintervju. Gjør deg gjerne også kjent med selskapets interesser og kultur, samt nøkkelpersoner i selskapet. Dette kan du gjøre gjennom sosiale medier, som Facebook eller LinkedIn, samt Google. Et tips for å gjøre seg selv synlig er å finne ut hvilket tema de brenner for, hvor du leser deg opp, og deretter skriver et blogginnlegg om. Når arbeidsgiver da søker etter deg, vil du fremstå som utrolig attraktiv og en god ressurs for selskapet.

3. Se etter felles kontakter.

Gjennom LinkedIn og Facebook kan du se om du har felles kontakter med en som jobber i selskapet. Om du har en felles kontakt kan du spørre om personen kan validere deg som søker. En slik fremgangsmåte kan sikre deg en plass i et jobbintervju. Jobb gjerne også med å vedlikeholde, samt skaffe nye kontakter gjennom både skole og arbeid. Det kan være en stor fordel å ha kontakter som kan hjelpe deg videre.

Jobbintervju:

Når du har blitt kalt inn til jobbintervju har du en fot innenfor døren. Men det er på dette intervjuet det gjelder. Før et jobbintervju gjør du research på personen eller personene som skal intervjue deg, samt selskapet de jobber for. Finn gjerne også interesser og hva disse personene brenner for. Om du kan dra frem denne informasjonen i et jobbintervju, samt komme med dine egne meninger eller synspunkt, vil du fremstå som veldig godt forberedt og klar for en eventuell ansettelse.

Kle deg gjerne profesjonelt, men hold det nøytralt. Det er veldig fort å legge merke til om en person overdriver. Dette gjelder også under intervjuet. Du kan selvfølgelig trekke frem dine beste sider eller gjennomført arbeid, men ingen liker en skrytepave. Vær deg selv. Ikke prøv å være mer profesjonell, skryte på deg mer kunnskap en det du har eller generelt virke selvopptatt.

En fordel er å være ydmyk. Det er ikke forventet at du kan alt før du har startet, og de har heller ikke invitert deg til et intervju for å få en grundig forklaring på dine tre beste egenskaper. De ønsker å finne ut hvem du er som person, og hvordan du kan passe inn i selskapet. Møt opp forbered, men ikke ta deg selv for høytidelig. Dette er mennesker du kan ende opp med å jobbe sammen med. En god tone, et smil om munnen og en god ståpåvilje kan dra deg langt.

Når intervjuet går mot slutten og du føler du har dekket det meste om deg selv, er det stor fordel om du spør spørsmål til dine intervjuere. Dette kan være spørsmål som omgår selskapets kultur, planer fremover, eller hvordan de ønsker at stillingen skal gjennomfører.

Ved å stille spørsmål gjennom intervjuet vil det bli en mer flytende samtale. I mange intervju jeg har vært del av blir det ofte til at intervjuer stiller spørsmål og søker svarer. Det kan føre til en veldig hakkete samtale, og kan forhindre at du viser din virkelige side. Så det er absolutt positivt å stille spørsmål gjennom intervjuet.

Alt i alt er det viktig å forberede seg bra, være ydmyk og sulten på stillingen.

6 eksperter deler positive og negative erfaringer med influenser-markedsføring

Sjansene er gode for at du er mer kjent med markedsføring gjennom influensere, en du kanske er klar over, enten om du bevisst har lest deg opp på denne voksende strategien eller ikke. Denne fremgangsmåten tar markedet med storm, og samler konsepter, markedsføring gjennom influensere og innhold sammen som en enhetlig strategi. Dette utnytter det beste av begge verdener, kaller på offentlige figurer med betraktelig tiltrekning og en bred sosial rekkevidde til brukerstøtte og drift av en kampanje. Det er som en godkjenning av en influenser, men tilført med en større grad av merkevare, planlegging og omtanke.

Derimot, som hvilken som helst voksende kampanjestrategi, har markedsføring gjennom influensere positive og negative sider. Som markedsførere ser man frem til de innovative måtene å utnytte støtten av sitt merke i år, er det et par fordeler og ulemper man må ta i betraktning før man kjører på med markedsføring gjennom influensere.

La oss ta en titt på hva ekspertene har å si om deres erfaringer med denne voksende strategien.

Hvem er strategien for, og hvilket selskap kan lykkes med denne influenser markedsføring?

Sam Hurley, Grunnlegger av Optim-Eyez:

Influenser-markedsføring er en av de mest mektige markedsførings initiativer å ta i betraktning når vi beveger oss inn i 2019, så lenge begge partene har hundre prosent forståelse for arbeidet som må legges inn.

Hvem som helst som er digitalt erfarne, merke eller selskap, kan se en betydelig økning gjennom denne strategien, men disse punktene er viktige å henhold til. 

 • Influenser-markedsføring er ikke likt som PPC som du kan skru av eller på. Dette handler om mennesker, forhold og tillit. Tilførsel er pågående, samt resultatene.
 • Influenser-markedsføring er ikke en direkte godkjenning eller en enkelt suksessfull kampanje som gjennomsnittlig aftershave, parfyme eller hårprodukter du ser på tv.
 • Influenser-markedsføring fungerer best når begge partene samarbeider og blir involvert i samtaler som ekspanderer gjennom flere kanaler.

Så lenge du har valgt ut en influenser som er aktuelt relevant for din merkevare, produkt eller service, er du allerede på riktig veien.

Gabriela Cordoza, personlig og bedriftskonsulent:

For å fullt forstå hvorfor influenser-markedsføring er så vellykket, må du dykke ned i kommunikasjonsteori.

Kommunikasjon er nettbasert. Det betyr at informasjon formidles gjennom et nettverk av sammenkoblede enheter. På innsiden av dette nettverket finner vi klynger, inne i disse klyngene finner vi de sentrale knutepunktene av innflytelse.

Disse knutepunktene er godt forbundet og overfører meldingen til et større publikum. Influenser-markedsføring er ikke et nytt konsept, men et effektivt et. Hvorfor?

 1. Influensere er et punkt for henvisning.
 2. De har relevans og rekkevidde.
 3. Deres innsats resonnerer med andre.

Selskaper, store som små, B2C og B2B kan benytte seg av influenser markedsføring til å:

 • Øke deres rekkevidde.
 • Styrke deres merkevare.
 • Bygge tillit.
 • Gro merkevare oppmerksomhet.
 • Generere engasjement.
 • Generere potensielle kunder.
 • Og så mye mer..

Kristen Matthews, digital og influenser-markedsføringskonsulent. 

Jeg har vært en del av influenser-markedsføringen i åtte år, og har konsultert med minst hundre merker på deres influenser-markedsføringsstrategi. Jeg elsker denne industrien og at influenserne hjelper merker med å fortelle historier. Forbrukere krever autentiske produktanmeldelser og merkeanbefalinger, hvor influensere tilfører forbrukerne med informasjonen de trenger. 

Se på det slikt: Et merke kan bruke en formue på reklamer eller en annonse og vil umiddelbart virke som selvfremmende. Det samme merke kan bruke mye mindre penger på influenser-markedsføring og ha mennesker forbrukerne stoler på snakke om deres erfaring med merket. Hva tror du vil lede til flest salg? Når vi tenker på det er det enkelt: Influensere kan fortelle ting om merket som merket ikke kan fortelle selv.

Jeg tror helt ærlig talt at influenser-markedsføring kan benyttes av alle merker. Noen merker kan skalere deres influenser-forhold og maksimere strategien, mens andre merker kanskje ikke har relevante influensere i deres område, slik at influenser-nettverket vil være mindre. Men jeg har fortsatt ikke kommet over et selskap hvor influenser-markedsføring ikke fungerer i noen som helst kapasitet.

Hvis vi bryter ned influenser-markedsføring, er det rett og slett en type markedsføring som har fungert siden steinalderen. Det er i bunn og grunn bare word of mouth anbefalinger og om forbrukernes søk etter råd fra mennesker rundt seg som de stoler på. Forbrukere har ikke tillit til informasjonen fra merket selv, men de har tillit til bloggere og sosiale media-brukere de følger. Ethvert merke har mest sannsynlig tilgang til noen forbrukere stoler på.

Maddie Raedts, IMA, medgrunnlegger og CCO:

Uten å høres åpenbar, er influenser-markedsføring for alle typer selskaper. Det styrker merket til å lykkes med å rekke vanskelige kunder – det kan være yngre generasjoner eller CFO´s for din B2B strategi.

Alle merker kan lykkes og møte deres mål med influenser-markedsføring ved å sørge for at de tenker strategisk om å innlemme det fullt ut i sin markedsmix, samt sikrer at det ikke er et tillegg. Vurder å adoptere en lagdelt tilnærming – jobb med influensers av forskjellig størrelse, med forskjellige kanaler som er relevant for ditt publikum, innholdsopprettelse og hvordan du kartlegger influenserene du arbeide med, og sist men ikke minst bør de sette KPI og hvordan de vil måle suksess fra starten.

Robert Rose, Innholdsrådgivende Chief Strategy Officer:

Jeg tror influenser-markedsføring kan være for alle som selger et produkt eller tjeneste, men at tilnærmelsen behøver å være veldig spesifikk. For tiden er min erfaring at influenser-markedsføring benyttes mest for å skape innhold som tiltrekker seg innflytelsesrike personer. Disse innflytelsesrike personene blir overtalt til å dele eller skape innhold som påvirker til handling i den spesifikke kundegruppen. Utfordringen eller begrensningen i mange tilfeller er hvordan markedet definerer innflytelsesrike personer. Vi har en tendens til å sikte på kjendiser eller påtenkte ledere som fokuset på vår innsats. Disse talspersonene går gode for vår tilnærming – og vi måler disse resultatene gjennom påvirkningen de har hatt.

Men jeg tenker at hvis vi begrenser influenser-markedsføring til kun en ide, at vi selger oss selv veldig kort i både B2B og B2C. I min erfaring kan det bli implementert kraftige programmer som sikter på influensere basert ved deres nærhet på tillit, i henhold til status i samfunnet. For eksempel et universitet ønsker å sikte på suksessrike studenter, som igjen kan tiltrekke seg nye søkere. Eller at et B2B selskap ønsker å sikte på bedriftsbrukere av et produkt for å skape etterspørsel for deres løsning innad i IT-avdelingen. 

Istedenfor å ha en kjendis tweete om deres støtte til merket tilnærming, finner jeg det mer påvirkende og engasjerende for et helt annet separat publikum enn det markedet stoler på er mer kraftig og ellers inflytelsesrik tilnærming. 

photo: glean.info
Del en positiv og/eller negativ erfaring du har hatt med influenser-markedsføring:

Sam Hurley, Grunnlegger av Optim-Eyes:

Positiv erfaring: 

Det handler ikke om å få betalt; de utrolige forholdene som er fostret gjennom influenser-markedsføring varer evig. Dette er helt uvurderlig. Utvekslingen og introduksjonene til fortjente publikum er også gunstig for begge parter. Nærmere bestemt er den største positive erfaringen jeg har fått reisen fra ansettelse til oppstart av mitt eget selskap. Influenser-markedsføring var min primære mulighet. 

Negativ erfaring:

Den enste negative tingen om influenser-markedsføring er fra influenser-siden.

Mennesker forventer å jobbe med deg. Det er tross alt ditt navn, noe som betyr at det kan være veldig vanskelig å skille denne typen arbeid på riktig måte. Av denne grunn, foretrekker jeg å personlig samarbeide med et minimalt utvalg av klienter som et en perfekt match; dette er det beste senarioet for alle involverte.

Maddie Raedts, IMA, medgrunnlegger og CCO:

Først og fremst har vi vanligvis positive erfaringer med influenser-markedsføring. Våre ti års verdt av erfaring har gitt oss det privilegium å vite hvordan vi kan arbeide best med influensere for å best mulig skaffe våre klienter det beste resultatet. 

Positiv erfaring: 

Med det sagt er den mest positive erfaringen vi har hatt med influenser-markedsføring å jobbe med klienter som er fullstendig åpne for å integrere influenser-markedsføring inn i sine planer for å forme 360graders kampanjer. Dette er vanligvis når de tenker ut over vanlige innholdskapende partnerskap – et innlegg her eller der fra en influenser. 

Fantastiske eksempler som kommer til tankene er medskapning, å arbeide med en influenser for å skape et produkt sammen med en annen influenser; bruk av influensere gjennom en kampanje for å bli brukt i POS eller tradisjonelle reklamer; arbeide med en influenser på lang sikt, som skaper en større innvirkning og penetrering med målgruppen. Alle disse taktikkene gir de mest givende resultatene. 

Negativ erfaring: 

Den mest negative erfaringen vi har hatt med influenser-markedsføring er når vi har sett kampanjer blitt undervurdert. Uten å navngi navn, hjalp vi en klient delveis gjennom en kampanje, da arbeidet med influenseren var for kostbar for deres interne team. 

Mens det var flott å hjelpe og ta vekten av teamet, var dette forvirrende for alle parter – det er godt å kjenne dine grenser og ikke bite av mer som du kan tygge. Å kjenne alle nyanser av influenser-markedsføring, fra å skape strategier med innflytelse på å forhandle, til kontrakt og orientering – det tar ekte arbeidskraft for å levere en kampanje vellykket.

Neal Schaffer, Sosiale medier konsulent, forfatter og foredragsholder:

Positive erfaringer:

Ved hjelp av autentiske influensere hjelper det deg med å bygge tillit til et publikum på en unik måte som er vanskelig å etterligne. Jeg har nylig deltatt i en kampanje for SunTrust Bank med TapInfluence, og de bruker influensere til å forsterke innholdet til deres merkevareambassadør, Mallory Ervin. Hvis SunTrust skulle publisere en annonse om deres finansielle verktøy på deres side #onUp jeg ville ikke engang blinke på det, men når det kommer fra en influenser som snakker om det på en ekte måte, mottas den av en forbruker på en helt annen måte. Når det er gjort riktig, bryter arbeidet med innflytelse ned den barrieren forbrukerne har mot merkevarer og første mistilliten de har mot selskaper som de ikke driver med.

Negative erfaringer: 

Det er mange selskaper som fremdeles behandler influensere som programmerbare annonseenheter!

Som jeg skriver i min kommende bok om influenser-markedsføring, The Business of Influence, har alle virksomheter, uavhengig av industrien, potensialet til å lykkes med influenser-markedsføring. Dette skyldes at et merkevaresamfunn i sosiale medier alltid er en del av hele samfunnet, og sosiale nettverks algoritmer favoriserer folk over bedrifter. Nøkkelen for enhver bedrift er å forstå samfunnet de vil påvirke og deretter identifisere de i det samfunnet som gir innflytelse.

Oppsummering: 

Samlet sett er influenser-markedsføring en kraftig tilnærming som kan fungere for ethvert merke, inkludert de som ønsker å koble til forbrukere, eller B2B-merker som søker beslutningstakerne.

Å utnytte en industri-influenser til å støtte et selskap kan være et fantastisk markedsførings steg som kan skille deg fra konkurransen. MEN det er nødvendig med riktig fremsyn og planlegging for å sikre at merkevaren treffer med riktig influenser, og at meldingen vil resonere med deres publikum. Hvis tingene føles tvunget og ikke virker organiske, vil merkevarens publikum – så vel som influenserens etterfølgere – legge merke til dette. 

Artikkel skrevet av Vanessa Wells, oversatt av Celine Stulen.

Kommersiell markedsføring rettet mot unge.

I dagens samfunn blir unge eksponert for flere hundre annonser gjennom sosiale medier. Dette er fra selskaper som ønsker å fange en yngre kundegruppe. Vi kan se at dette er alt fra perfekt sminke til perfekt kropp. Fellesnevneren i disse annonsene er budskapet “perfekt“.

Dagens ungdom sliter mer en noen gang med psykiske lidelser, mye av dette er grunnet den store eksponeringen til sosiale medier. La oss bringe frem Instagram som et eksempel. Ved å kun åpne denne tjenesten tar det ikke lang tid før man finner en annonse eller et bilde av en syltynn modell, som mest sannsynlig ikke har spist på over fire måneder, posere i en trang bikini. Deretter kan du i et øyeblikk tenke tilbake på din egen oppvekst. Se deg selv i 12-13års alderen. Ville du ha blitt påvirket av dette bildet? Ville selvtilliten din ha økt eller minsket når du så deg selv i speilet og ikke lignet et gram på modellen du nettopp har lagt øynene på?

Mandatory Credit: Photo by David Fisher/REX/Shutterstock (9970342tp) Models on the catwalk Victoria’s Secret Fashion Show, Runway, New York, USA – 08 Nov 2018

På bildet vist over ser du de profilerte englene for undertøysgiganten Victoria´s Secret. Dette er en brøkdel av hva unge blir eksponert for i løpet av sin ungdomstid. Disse kvinnene blir hyllet som “perfekte“, men er de egentlig det. Er det virkelig slik at man blir klassifisert som perfekt kun for kroppen du har? Er dette et ideal vi ønsker å tilføre våre barn, barnebarn eller oldebarn?

Den digitale markedsføringen har sine bakdeler, og som forklart over, er eksponeringen av det “perfekte” skjønnhetsidealet en del av det. Markedsføring kan få frem så mye nydelig, kvalitetsmessig og godt for samfunnet, men også så mye negativt, deprimerende og skadene.

I en undersøkelse gjennomført av SIFO kan vi se at barn og unge, i langt større grad en før, blir eksponert i henhold til forbruk. Den kraftige kommersielle markedsføringen rettet mot unge skaper rom for usikkerhet og press. Digital markedsføring er et verktøy benyttet for å skape mest mulig trafikk eller trykk på sin nettbutikk, hvor den største målgruppen er unge voksne eller tenåringer.

Personlig er jeg veldig oppmerksom på disse annonsene, men underbevisst blir jeg, som flere andre påvirket til å åpne disse nettsidene. Selv om jeg har markedsføring som en del av min utdanning klarer jeg ikke å skille mellom hva som kan være skadelig, og hva som er god markedsføring. Hvordan kan vi da forvente at unge klarer å skille ut dette?

Dette er et endringspotensiale for alle selskaper som benytter seg av markedsføring rettet mot unge forbrukere. Det kan være lurt å sette seg i sine eventuelle barn sin situasjon, og tenke på hvordan denne annonsen ville påvirket deres syn på seg selv. Som ansvarlige mennesker bør vi verdsette og beskytte våre yngre mot dette i tidlig alder, når de ikke har mulighet til å beskytte seg selv.

Årets Gullbarbie

Årets Gullbarbie er en pris som deles ut i samarbeid med Press-Redd Barna Ungdom. De nominerte til denne prisen er selskaper eller annonser som får unge til å føle seg presset, mindreverdige eller “uperfekte“. Er det virkelig nødvendig å dele ut en pris for å skape endringer i markedsføring?

photo: https://gullbarbie.no

Gullbarbien deles i prinsipp ut til selskaper som benytter seg av unødvendig seksualisering, eldre kjønnsroller og kroppsidealer. Samarbeidet med Redd Barna sin ungdomsgruppe er et tiltak for å beskytte unge mot usunn eksponering, samt tvinge de nominerte selskapene til å endre sine markedsføringsmetoder.

Personlig forstår jeg hvorfor selskaper produserer denne typen innhold eller annonser. De selger mer enn klær og sminke. De selger selvfølelse. “I denne buksen får du større rumpe“. “Med denne bronzeren får du perfekte definerte kinnbein“. De selger mer en kun produktet du får tilsendt, men også følelsen du får når du benytter deg av produktet. Noe som selvfølgelig trekker oppmerksomhet fra unge som kanskje er litt usikre på sine kinnbein.

Men er det nødvendig å legge inn budskapet “Perfekt”. Kan vi ikke heller hylle unikhet og identitet?

For du, jeg og alle mennesker i hele verden kommer i en helt unik utgave.

Jørgine Vasstrand

Et ønske fra meg som daglig lever i en virvelvind av markedsføring, er et større fokus på hva som gjør deg unik. Er du ikke enig?

Hvordan bruke Google til å synliggjøre sin nettside.

photo: sitechecker.pro

Digital markedsføring har kommet langt de siste årene. Mye av grunnene til dette er den økende digitaliseringen av både arbeidsprosesser og våre generelle forutsetninger. Som du kanskje allerede har lagt merke til blir du påvirket av digital markedsføring, enten om det er gjennom sosiale medier eller andre mediehus. Slik markedsføring opptrer i stor grad som annonser eller reklamesnutter gjennom nyhetssider som VG og Dagbladet, samt medier som Instagram, Facebook og Snapchat.

For å kunne utnytte konkurransefordelene knyttet til god digital markedsføring er det viktig at man blir lagt merke til. Enten om det er en blogg eller en nettbutikk, så er det gunstig at informasjon og selve nettstedet er lett å finne frem til. Vi har flere muligheter for å synliggjøre oss på nettet og SEO er ett av dem.

SEO, eller lettere forklart Search Engine Optimization er en forkortelse på hvordan man kan optimalisere synlighet. Som vi vet er det lett at enkelte annonser eller nettsider forsvinner litt i mengden av alt innhold som flyter rundt. Søkemotoroptimalisering er løsningen på dette.

Søkemotorer er et hjelpemiddel store deler av befolkningen benytter seg av. Enten det er i henhold til jobb eller fritid. En søkemotor er til for å finne frem de beste resultatene på noe du eventuelt måtte lure på, er interessert i eller som kan hjelpe deg videre. Digitaliseringen har gitt oss muligheten til å finne informasjon på et blunk, noe som også har hjulpet selskaper og organisasjoner med å utvide sine kundegrupper.

Google er den største og mest populære søkemotoren vi har. Dette er også den mest brukte plattformen innenfor søkemotoroptimalisering. Google operer sine søkemotorer til å luke ut og trekke frem gode eller dårlige annonser og nettsider. Men det er viktig å tenke på at Google er en robot, og man kan, selv om man har en mindre operasjonell og funksjonell nettside finne måter for å synliggjøre seg bedre.

For det første er det viktig å legge opp en nettside som er mulig å manøvrere seg gjennom for brukerne. Dette vil si at nettsiden åpner seg på riktig måte, at den er enkel å bla gjennom, samt at det er mulig for forbrukeren å finne den informasjonen man trenger. Når dette er på plass flyttes fokuset over på synlighet.

Når din nettside eller annonse er ferdigstilt må vi fokusere på hvordan vi skal få flest mulig mennesker til å se ditt arbeid. Vi kan bruke en blogg som et eksempel. Som blogger lever man ofte på sitt eget navn og merkevare. For å kunne synliggjøre dette, slik at Google plukker opp din nettside i din søkemotor, vil det være gunstig å knytte nettadressen din til dine sosiale medier. Det vil si Instagram, Facebook og LinkedIn. Ved å gjøre dette vil søkemotoren automatisk knytte din nettside opp til dine andre sosiale medier.

Hvis man velger å Google sitt eget navn får man ofte opp søkeresultater fra Gule Sider, Facebook og Instagram. Det enkle svaret på dette er fordi dette er stedene du er mest aktiv, eller stedene Google har mest informasjon om deg. Når man velger å “linke” opp nettsiden din til disse mediene vil du bevege deg inn på Google Index. Google er en søkemotor som alltid søker etter nye resultater og nettsider, og det er gunstig at din nettside blir en del av dette.

Google Index er en perfekt mulighet for å synliggjøre din nettside på kort tid. Man kan selvfølgelig velge å la nettsiden din synliggjøres naturlig, men dette kan fort ta lang tid. Ved å bevege deg inn på Google Index vil man få muligheten til å møte en større gruppe mennesker på kortest mulig tid. Som nevnt over søker Google alltid etter ny informasjon, og det er her det er viktig å holde tungen rett i munnen og motivasjonen oppe. Man ønsker at Google hele tiden skal finne din nettside og dine eventuelle innlegg, slik at man forholder seg synlig over en lengre tidsperiode.

For å klare å holde seg synlig over en lengre periode er det viktig å levere innlegg eller innhold med god kvalitet, som er interessante og informerende. Dette er noen av punktene Google skiller ut som bra innhold og vil dermed synliggjøre dette for brukere av søkemotoren.

Om man ønsker å ta det et steg videre, kan man velge å benytte seg av Google Analytics og Google Tag Management. Disse funksjonene kan ytterligere synliggjøre din nettside. Google Analytics er en god måte å manøvrere informasjon om hvor mange som besøker din nettside, samt vise deg hvilket innlegg som er mest populært av dine lesere. Google Tag Management gjør det mulig å definere innleggene dine slik at søkemotoren forstår hva innlegget handler om. Dette kan fremme din stilling i samlingen av lignede saker, samt din nettsides synlighet.

Noe man gjerne ønsker å unngå i henhold til synlighet er overdreven bruk av linker og tagger. Søkemotoren vil automatisk skille ut dette som spam eller et useriøst innhold. Det er derfor viktig å ikke bli for ivrig på ønsket om synlighet.

Avslutningsvis er det generelt gunstig å holde motivasjonen oppe og stå på. Det er kun fantasien som setter grenser på hva du kan utrette ved bruk av digital markedsføring. Synlighet eller ikke. Dette er ikke det siste vi kommer til å se av digital markedsføring, og det kommer til å bli et stort marked for dette i fremtiden. Så om du starter nå, vil du ha et godt grunnlag for tiden som kommer.